Somos parte da Economía Circular, valorizamos os residuos como materia prima no sistema económico.

Sistema circular do Grupo Agroamb

A base dunha agricultura e gandeiría galega viable, sustentable e innovadora

Poñendo en valor a nosa terra

a través da economía circular

Xestión eficiente

Aproveitamento dos residuos dun xeito responsable dende o punto de vista ambiental, económico e sostible

Compromiso co entorno

A nosa actividade xira en torno ao obxectovo de mellorar o noso entorno tanto a nivel social como medioambiental

Innovación

Cun modelo de negocio innovador e pioneiro no seu sector baseado na economía circular

Servizos e productos

Valorización e tratamento
de residuos biodegradables

e elaboración de fertilizantes

Prestación de servizos
agrícolas

prestación de servizos e venta de materias para o tratamento da agricultura de precisión

Producción de forraxes e
cultivos enerxéticos

por medio dun banco de terras

Novas&Blog

    Fundación

    Blas da Ponte de Outeiro

    Para a defensa do medio natural de Galicia

    Web en construcción. Estamos trabajando en el resto de contenido de nuestra web.