Empresas como a lucense Agroamb buscan promover o fin das desigualdades apostando por dar oportunidades a aqueles colectivos en risco de exclusión A pandemia provocada polo virus SARS- CoV-2 supuxo unha voz de alarma para o planeta e á vez un impulso a un novo paradigma...

Translate