Día Internacional da Preservación da Capa de Ozono: un escudo invisible ao que protexer

Este ano, o Día Internacional para a Preservación da Capa de Ozono leva por lema ‘Protocolo de Montreal: para manternos frescos nós, aos nosos alimentos e as nosas vacinas’ e ten como obxectivo resaltar outros beneficios do acordo como a súa contribución á desaceleración do cambio climático e ao aumento da eficiencia enerxética no sector da refrixeración, promovendo así a seguridade alimentaria.

Desde as Nacións Unidas instan a todo o mundo a seguir tomando medidas exemplares para protexer a Capa de Ozono e o clima, que desde que se asinou o acordo internacional en 1987 realizouse con éxito, freando a deterioración da Capa de Ozono e axudando á súa recuperación. A súa aplicación levou á eliminación de ao redor do 99 por cento das substancias que esgotan a capa de ozono. Protexer a ese escudo invisible que é a capa de ozono repercute positivamente na saúde dos seres humanos, as plantas, os animais, os ecosistemas e as economías. Como lembra Nacións Unidas: “Non podemos sobrevivir sen a capa de ozono, así que sigamos traballando para protexela.”

Desde Agroamb queremos facernos eco desta noticia e os motivos da celebración deste ano que instan a continuar co traballo realizado ata o de agora, para seguir avanzando na Preservación da Capa de Ozono e non sufrir un retroceso nos logros que entre todos cultivamos nestes anos desde a firma do Protocolo de Montreal. É importante que a sociedade adquira un consumo responsable, se reduza a nosa pegada ecolóxica, se recicle e se esixan compromisos ás autoridades xa que está en xogo o futuro das próximas xeracións. A redución de gases contaminantes non é só cousa dos nosos gobernos, se non que cada empresa e cada cidadán podemos contribuír de maneira responsable no uso destes gases contaminantes e substituílos por alternativas máis ecolóxicas, xa que como dixemos non está en xogo só o noso futuro, se non tamén o noso presente.

A nivel internacional este acordo de carácter ambiental é un dos máis importantes, ademais de ser considerado un exemplo de cooperación internacional por ser asinado por case todos os países do mundo. Ao Protocolo de Montreal hai que sumarlle a Emenda de Kigali que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2019, e coa que se permite que o Protocolo poida establecer uns obxectivos para reducir o uso de HFC ( Hidrofluorocarbonos). Os países asinantes do Protocolo comprometéronse a reducir a súa produción e consumo e substituílos con alternativas ecolóxicas nos próximos 30 anos.

Que é a Capa de Ozono?

A Capa de Ozono forma parte da estratosfera terrestre e nela concéntrase o 90 % do ozono atmosférico. Esta capa atópase a 50 km de altitude e ten unha extensión de 15 km. A capa de ozono proporciona protección xa que absorbe entre o 97% e o 99 % dos raios ultravioletas daniños para a saúde. Por acción de diversas substancias químicas usadas en todo o mundo esta capa foi desgastándose ao momento de poñer en risco a saúde do noso planeta e en consecuencia a saúde humana.

No Comments

Post A Comment

Translate