Responsabilidade Ambiental, Social e de Gobernanza

“Unha organización inmersa na sociedade”

Agroamb apoia os dez principios do Pacto Mundial referente aos Dereitos Humanos, os Dereitos Laborais, o Medio Ambiente e a loita contra a corrupción. Comprometéndonos a facer do Pacto Mundial e dos seus principios parte da estratexia, da cultura e das accións cotiás da compañía. Neste senso integra aspectos responsables dende a concepción do negocio. Nestes momentos Agroamb atópase nun proceso formal de implantación da responsabilidade social corporativa, e adheriuse como firmante o programa RSE-PYME do Pacto Mundial de las Naciones Unidas (United Nations Global Compact) dende 2012. É socio da Red Española do Pacto Mundial e en 2013 anunciou o seu primeiro Informe de Progreso.

 

É a nosa decisión asumir un papel de liderazgo nas iniciativas de sostenibilidade específicas do noso sector e estimular a outros a comprometerse cos Dez Principios do Pacto Mundial de Nacións Unidas (United Nations Global Compact), que fan referencia a Dereitos Humanos, Dereitos Laborais, Medio Ambiente e loita contra a corrupción, iniciativa da cal somos firmantes. Como firmantes de dito Pacto (a maior iniciativa voluntaria de responsabilidade empresarial e desenrolo sostible do mundo, orientada á xeración de valor compartido), comprometémonos a facer do Pacto Mundial e dos seus dez principios parte da estratexia, da cultura e das accións cotiás da empresa.

Avanzamos cada año en la implementación de la RSE

2012

Empezamos nuestra andadura con la adhesión al programa RSE-PYME de Naciones Unidas.

2013

Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas (United Nations Global Compact)

Apoyando los diez principios del Pacto Mundial referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción.</p> <p>Año en el que empezamos a presentar nuestros Informes de Sostenibilidad.

2014

Comprometiéndonos a hacer del Pacto Mundial y de sus principios parte de la estrategia, de la cultura y de las acciones cotidianas de la compañía.

2015

Definición de la Política de RSE y políticas de regalos, igualdad etc

2016

Vocales del Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

2017

Firmantes del “Chárter Diversidad”, un paso más en el compromiso con las personas.

Trabajamos en la implantación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y su divulgación formando parte del Grupo de Trabajo Agroalimentario.</p> <p>Participantes del programa de la Xunta: RESPONSABILÍZATE, con el foco puesto en los empleados: Agroamb se ha propuesto crear valor a medio y largo plazo a través de diferentes instrumentos como la flexibilidad horaria, la conciliación de vida laboral y personal, la formación, la acción social, etc.

Translate