Somos parte da Economía Circular, valorizamos os residuos como materia prima no sistema económico.

Web en construcción. Estamos trabajando en el resto de contenido de nuestra web.

Sistema circular do Grupo Agroamb

A base dunha agricultura e gandeiría galega viable, sustentable e innovadora

Poñendo en valor a nosa terra

a través da economía circular

Xestión eficiente

Aproveitamento dos residuos dun xeito responsable dende o punto de vista ambiental, económico e sostible

Compromiso co entorno

A nosa actividade xira en torno ao obxectovo de mellorar o noso entorno tanto a nivel social como medioambiental

Innovación

Cun modelo de negocio innovador e pioneiro no seu sector baseado na economía circular

Servizos e productos

Valorización e tratamento
de residuos biodegradables

e elaboración de fertilizantes

Prestación de servizos
agrícolas

prestación de servizos e venta de materias para o tratamento da agricultura de precisión

Producción de forraxes e
cultivos enerxéticos

por medio dun banco de terras